Logo SDW
Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce

Zarząd Główny w Łodzi

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Adres: ul.Traugutta 18 (Łódzki Dom Kultury)
90-113 Łódź

NIP: 725-17-93-160
REGON: 471552016
KRS: 0000075207

Konto Zarządu Głównego SDW w Polsce:
PKO BP S.A. II O/Łódź: 2910203 4080000 45 020115 1489

Włodzimierz Wołoszyński Prezes tel. (+42) 657-92-83
prezes@dzieciwojny.pl tel. kom. 693-065-244
Waldemar Szewczyk Wiceprezes tel. kom. 508-819-410
 
Janina Tropisz                                Wiceprezes tel. kom.  603688141
Anna Gadomska Wiceprezes tel. (+24) 235-37-96
tel. kom. 602-438-286
Romuald Srokowski Wiceprezes tel. (+42) 636-73-01
tel. kom. 695-367-301
Krzysztof Wesołowski Wiceprezes tel. (+42) 686-90-22
tel. kom. 601-824-629
Krystyna Błaszczak Sekretarz tel. (+42) 651-40-59
tel. kom. 782-441-963
Maria Wypych Skarbnik tel. (+42) 656-10-15
tel. kom. 500-769-748
Karol Smolec Członek Zarządu tel. (+42) 674-58-12
Elżbieta Sikorska Członek Zarządu tel. (+42) 661-18-62
tel. kom. 508-554-156
Stefania Anuszczyk Członek Zarządu tel. (+42) 657-54-40
Bogdan Runowski                     Członek Zarządu tel.kom. 509102561
Wielisława Antoniewska-Szewczyk Członek Zarządu tel. (+42) 637-45-65
Kazimierz Frątczak Członek Zarządu tel. (+12) 644-90-11